Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 7. september 2015 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 9.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136)
 10.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Fortolkning af forretningsordenen
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 15.Modtagne dokumenter
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 17.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 18.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 19.Arbejdsplan
 20.Handel med sælprodukter ***I (forhandling)
 21.Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (kortfattet forelæggelse)
 24.Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 25.Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (kortfattet forelæggelse)
 26.Familieforetagender i Europa (kortfattet forelæggelse)
 27.Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (kortfattet forelæggelse)
 28.Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (kortfattet forelæggelse)
 29.På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (kortfattet forelæggelse)
 30.Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (kortfattet forelæggelse)
 31.Dagsorden for næste møde
 32.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Tilgængelig turisme (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Bekæmpelse af brystkræft i Den Europæiske Union (skriftlig erklæring)
 Bilag 3 - Autisme (skriftlig erklæring)
Protokol (238 kb)  Deltagerliste (59 kb)  Bilag 1 (10 kb)  Bilag 2 (10 kb)  Bilag 3 (11 kb)
 
Protokol (263 kb)  Deltagerliste (36 kb)
 
Protokol (349 kb)  Deltagerliste (62 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik