Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 7. september 2015 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 9.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 136)
 10.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 11.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 12.Kodukorra tõlgendused
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 17.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 18.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 19.Tööplaan
 20.Hülgetoodetega kauplemine ***I (arutelu)
 21.Põhiõiguste olukord ELis (2013–2014) (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Volinikukandidaatide 2014. aasta kuulamistest tehtud järeldused (lühiettekanne)
 24.Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides (lühiettekanne)
 25.ELi finantshuvide kaitse ja ühise põllumajanduspoliitika tulemustepõhiste kontrollimehhanismide väljatöötamine (lühiettekanne)
 26.Pereettevõtted Euroopas (lühiettekanne)
 27.Teadusuuringud ja innovatsioon meremajanduses töökohtade ja majanduskasvu loomise eesmärgil (lühiettekanne)
 28.Noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu (lühiettekanne)
 29.Euroopa kultuuripärandi ühtse käsituse väljatöötamine (lühiettekanne)
 30.Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water” järelmeetmed (lühiettekanne)
 31.Järgmise istungi päevakord
 32.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Turismiteenuste kättesaadavus (kirjalik deklaratsioon)
 2. Lisa - Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 3. Lisa - Autism (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (235 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) 1 lisa (10 kb) 2 lisa (10 kb) 3 lisa (10 kb) 
 
Protokoll (261 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb)    
 
Protokoll (337 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika