Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 7. syyskuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 9.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 136 artikla)
 10.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 12.Työjärjestyksen tulkinnat
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 18.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Hyljetuotteiden kauppa ***I (keskustelu)
 21.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Komission jäsenten kuuleminen: vuoden 2014 kokemukset (lyhyt esittely)
 24.Ihmisoikeudet ja teknologia kolmansissa maissa (lyhyt esittely)
 25.Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen: kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia (lyhyt esittely)
 26.Perheyritykset Euroopassa (lyhyt esittely)
 27.Tutkimus ja innovointi sinisessä taloudessa työpaikkojen ja kasvun luomiseksi (lyhyt esittely)
 28.Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla (lyhyt esittely)
 29.Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa (lyhyt esittely)
 30.Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Right2Water seuranta (lyhyt esittely)
 31.Seuraavan istunnon esityslista
 32.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Esteetön matkailu (kirjallinen kannanotto)
 Liite 2 - Rintasyövän torjunta Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
 Liite 3 - Autismi (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (239 kb) Läsnäololista (59 kb) Liite 1 (10 kb) Liite 2 (10 kb) Liite 3 (11 kb) 
 
Pöytäkirja (266 kb) Läsnäololista (36 kb)    
 
Pöytäkirja (339 kb) Läsnäololista (62 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö