Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 7. septembris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 9.Rakstiskās deklarācijas (Reglamenta 136. pants)
 10.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Reglamenta interpretēšana
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 17.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 18.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 19.Darba kārtība
 20.Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem ***I (debates)
 21.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (īss izklāsts)
 24.Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (īss izklāsts)
 25.ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (īss izklāsts)
 26.Ģimenes uzņēmumi Eiropā (īss izklāsts)
 27.Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (īss izklāsts)
 28.Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (īss izklāsts)
 29.Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (īss izklāsts)
 30.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (īss izklāsts)
 31.Nākamās sēdes darba kārtība
 32.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Pieejams tūrisms (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums. Cīņa pret krūts vēzi Eiropas Savienībā (rakstiska deklarācija)
 3. pielikums. Autisms (rakstiska deklarācija)
Protokols (240 kb) Apmeklējumu reģistrs (59 kb) 1 Pielikums (10 kb) 2 Pielikums (10 kb) 3 Pielikums (10 kb) 
 
Protokols (319 kb) Apmeklējumu reģistrs (36 kb)    
 
Protokols (343 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika