Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 7 september 2015 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 9.Schriftelijke verklaringen (artikel 136 van het Reglement)
 10.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 12.Interpretaties van het Reglement
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 15.Ingekomen stukken
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 18.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 19.Regeling van de werkzaamheden
 20.Handel in zeehondenproducten ***I (debat)
 21.De situatie van de grondrechten in de EU (2013-2014) (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Hoorzittingen met de commissarissen: conclusies over de procedure van 2014 (korte presentatie)
 24.Mensenrechten en technologie in derde landen (korte presentatie)
 25.Bescherming van de financiële belangen van de EU: naar prestatiegebaseerde controles van het GLB (korte presentatie)
 26.Familiebedrijven in Europa (korte presentatie)
 27.Onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor het scheppen van banen en groei (korte presentatie)
 28.Jong ondernemerschap bevorderen door middel van onderwijs en opleiding (korte presentatie)
 29.Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa (korte presentatie)
 30.Follow-up van het Europees burgerinitiatief "Right2Water" (korte presentatie)
 31.Agenda van de volgende vergadering
 32.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Toegankelijk toerisme (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Strijd tegen de borstkanker in de Europese Unie (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 3 - Autisme (schriftelijke verklaring)
Notulen (240 kb) Presentielijst (59 kb) Bijlage 1 (10 kb) Bijlage 2 (10 kb) Bijlage 3 (11 kb) 
 
Notulen (264 kb) Presentielijst (36 kb)    
 
Notulen (355 kb) Presentielijst (62 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid