Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 7 septembrie 2015 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența grupurilor politice
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 9.Declarații scrise (articoul 136 din Regulamentul de procedură)
 10.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 12.Interpretări ale Regulamentului de procedură
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 15.Depunere de documente
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 17.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 18.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 19.Ordinea lucrărilor
 20.Comerțul cu produse derivate din focă ***I (dezbatere)
 21.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (dezbatere)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Audierile comisarilor - concluziile care se impun în urma experienței din 2014 (prezentare succintă)
 24.Drepturile omului și tehnologia în țările terțe (prezentare succintă)
 25.Protejarea intereselor financiare ale UE: către controale bazate pe performanță ale politicii agricole comune (prezentare succintă)
 26.Întreprinderile familiale din Europa (prezentare succintă)
 27.Exploatarea potențialului cercetării și inovării în economia albastră de a genera locuri de muncă și creștere economică (prezentare succintă)
 28.Promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin educație și formare (prezentare succintă)
 29.Către o abordare integrată a patrimoniului cultural european (prezentare succintă)
 30.Monitorizarea inițiativei cetățenești europene „Dreptul la apă” („Right2Water”) (prezentare succintă)
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 32.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Turismul accesibil (declarație scrisă)
 Anexa 2 - Combaterea cancerului mamar în Uniunea Europeană (declarație scrisă)
 Anexa 3 - Autismul (declarație scrisă)
Proces-verbal (244 kb) Listă de prezență (59 kb) Anexa 1 (10 kb) Anexa 2 (10 kb) Anexa 3 (11 kb) 
 
Proces-verbal (332 kb) Listă de prezență (36 kb)    
 
Proces-verbal (353 kb) Listă de prezență (63 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate