Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 7 september 2015 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Valprövning
 8.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen)
 10.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Tolkning av arbetsordningen
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Inkomna dokument
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 18.Avtalstexter översända av rådet
 19.Arbetsplan
 20.Handel med sälprodukter ***I (debatt)
 21.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013–2014) (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Utfrågningar av kommissionsledamöterna: lärdomar från förfarandet 2014 (kortfattad redogörelse)
 24.Mänskliga rättigheter och teknik i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 25.Skydd av EU:s ekonomiska intressen: På väg mot resultatbaserade kontroller av den gemensamma jordbrukspolitiken (kortfattad redogörelse)
 26.Familjeföretag i Europa (kortfattad redogörelse)
 27.Forskning och innovation inom den blå ekonomin för att skapa sysselsättning och tillväxt (kortfattad redogörelse)
 28.Främjande av ungt företagande genom utbildning och yrkesutbildning (kortfattad redogörelse)
 29.En integrerad kulturarvsstrategi för Europa (kortfattad redogörelse)
 30.Uppföljning av det europeiska medborgarinitiativet Right2Water (kortfattad redogörelse)
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde
 32.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Tillgänglig turism (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Kampen mot bröstcancer i Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 Bilaga 3 - Autism (skriftlig förklaring)
Protokoll (239 kb) Närvarolista (59 kb) Bilaga 1 (10 kb) Bilaga 2 (10 kb) Bilaga 3 (11 kb) 
 
Protokoll (264 kb) Närvarolista (36 kb)    
 
Protokoll (346 kb) Närvarolista (63 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy