Indiċi 
Minuti
PDF 360kWORD 331k
It-Tnejn, 7 ta' Settembru 2015 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 6.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 7.Verifika tal-kredenzjali
 8.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 9.Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Interpretazzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura
 13.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Dokumenti mressqa
 16.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 17.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 18.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 19.Ordni tal-ħidma
 20.Il-kummerċ tal-prodotti mill-foki ***I (dibattitu)
 21.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE (2013-2014) (dibattitu)
 22.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 23.Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji: tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 (preżentazzjoni qasira)
 24.Drittijiet tal-bniedem u teknoloġija f'pajjiżi terzi (preżentazzjoni qasira)
 25.Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea: Lejn kontrolli bbażati fuq il-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (preżentazzjoni qasira)
 26.In-negozji tal-Familja fl-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 27.Nisfruttaw il-potenzjal ta' Riċerka u Innovazzjoni fl-Ekonomija Blu biex jinħolqu t-Tkabbir u l-Impjiegi (preżentazzjoni qasira)
 28.Il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ (preżentazzjoni qasira)
 29.Lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 30.Segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water" (preżentazzjoni qasira)
 31.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 32.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Turiżmu aċċessibbli (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - Ġlieda kontra l-kanċer tas-sider fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 3 - Awtiżmu (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar l-ifluss ta' migranti li qed jaħarbu mill-gwerra u mill-persekuzzjonijiet li jikkostitwixxi test storiku għall-Ewropa. Huwa jappella lill-Istati Membri biex jegħlbu l-egoiżmu nazzjonali u jistabbilixxu politika Ewropea komuni tal-asil u tal-akkoljenza tar-refuġjati, akkumpanjata minn mekkaniżmu permanenti li jippermetti d-distribuzzjoni tagħhom fl-Unjoni. Barra minn hekk, jirringrazzja lill-persuni li għenu lir-refuġjati u jqis li s-solidarjetà trid tikkostitwixxi l-parti integrali tal-politika Ewropea f'dan il-qasam.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Taljani kkomunikaw li Giovanni Toti ġie elett President tal-Kunsill reġjonali tal-Ligurja.

Peress li din il-kariga, b'konformità mal-Artikolu 7(3), tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, mhijiex kompatibbli mal-kariga ta' Membru tal-Parlament Ewropew, il-Parlament, abbażi tal-Artikolu 4(4), tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, ħa nota tal-vakanza tas-siġġu tiegħu li tiddekorri mill-10 ta' Lulju 2015.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Awstrijaki kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Karoline Graswander-Hainz minflok Jörg Leichtfried bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 9 ta' Lulju 2015.

L-awtoritajiet kompetenti Taljani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Stefano Maullu minflok Giovanni Toti bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 13 ta' Lulju 2015.

L-awtoritajiet kompetenti Griegi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Nikolaos Chountis minflok Emmanouil Glezos bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 20 ta' Lulju 2015.

L-awtoritajiet kompetenti Żvediżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Jasenko Selimovic minflok Marit Paulsen bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 30 ta' Settembru 2015.

L-awtoritajiet kompetenti Netherlandiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Auke Zijlstra minflok Hans Jansen bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 1 ta' Settembru 2015.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Karoline Graswander-Hainz, Stefano Maullu, Nikolaos Chountis, Jasenko Selimovic et Auke Zijlstra jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


5. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Laurenţiu Rebega m'għadux membru tal-Grupp S&D u aderixxa mal-Grupp ENF b'effett mill-15 ta' Lulju 2015.

Juan Fernando López Aguilar aderixxa mal-Grupp S&D b'effett mit-22 ta' Lulju 2015.


6. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-gruppi PPE, S&D, GUE/NGL, EFDD u ENF it-talbiet ta' ħatra segwenti:

Kumitat BUDG: Marco Valli ma baqax membru.

Kumitat INTA: Karoline Graswander-Hainz

Kumitat CULT: Nikolaos Chountis, Stefano Maullu

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Karoline Graswander-Hainz

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja: Stefano Maullu

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil: Karoline Graswander-Hainz

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur: Karoline Graswander-Hainz

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja: Nikolaos Chountis

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Aymeric Chauprade minflok Florian Philippot

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.

Intervent ta': Yannick Jadot.


7. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandat ta' Edward Czesak b'effett mill-11 ta' Ġunju 2015.


8. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet kompetenti Ungeriżi ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' István Ujhelyi fl-ambitu ta' proċedimenti kriminali li tressqu quddiem il-qorti tad-distrett ċentrali ta' Pest.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President informa lill-Parlament li d-dikjarazzjonijiet bil-miktub li ġejjin kisbu l-firem tal-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament:

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 15/2015 dwar it-Turiżmu aċċessibbli mressqa mill-Membri li ġejjin: Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto u Cláudia Monteiro de Aguiar

Konformement mal-Artikolu 136(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din id-dikjarazzjoni bil-miktub hija ppubblikata f'dawn il-Minuti, bl-ismijiet tal-firmatarji (Anness 1 tal-Minuti ta' 7.9.2015).

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 17/2015 dwar il-ġlieda kontra l-kanċer tas-sider fl-Unjoni Ewropea mressqa mill-Membri li ġejjin: Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle u Miriam Dalli

Konformement mal-Artikolu 136(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din id-dikjarazzjoni bil-miktub hija ppubblikata f'dawn il-Minuti, bl-ismijiet tal-firmatarji (Anness 2 tal-Minuti ta' 7.9.2015).

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 18/2015 dwar l-awtiżmu mressqa mill-Membri li ġejjin: Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurențiu Rebega, Mara Bizzotto u Georgios Epitideios

Konformement mal-Artikolu 136(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din id-dikjarazzjoni bil-miktub hija ppubblikata f'dawn il-Minuti, bl-ismijiet tal-firmatarji (Anness 3 tal-Minuti ta' 7.9.2015).


10. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitati responsabbli ressqu dawn ir-rettifiki ta' testi approvati mill-Parlament Ewropew:

- Corrigendum P7_TA(2012)0241(COR02) (UE) għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati u li tħassar ir-Regolament tal-Kunsil (KE) Nru 732/2008 (ĠU L 303, 31.10.2012, p. 1) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Ġunju 2012 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament imsemmi hawn fuq P7_TA(2012)0241 (ĠU C 332 E, 15.11.2013, p. 127) - (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)) - Kumitat INTA

- Corrigenda P7_TA(2013)0491(COR02) għar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-Regolament msemmi hawn fuq P7_TA(2013)0491) - (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD)); P7_TA(2013)0490(COR02) għar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-regolament msemmi hawn fuq P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)); P7_TA(2013)0492(COR03) għar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-regolament msemmi hawn fuq P7_TA(2013)0492) - (COM(2011)0626 – C7-0339/2011– COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)); P7_TA(2013)0494(COR02) għar-Regolament (UE) Nru 1310/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżitorji dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2014 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2014 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 865) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-20 ta' Novembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-Regolament P7_TA(2013)0494) - (COM(2013)0226 – C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)) - Kumitat AGRI.

Ir-rettifiki huma disponibbli fuq Europarl.

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa mit-tħabbir tagħhom, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarhom.


11. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 9 ta' Settembru 2015 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (kodifikazzjoni) (00008/2015/LEX - C8-0259/2015 - 2010/0095(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (00028/2015/LEX - C8-0256/2015 - 2012/0288(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (00051/2015/LEX - C8-0258/2015 - 2013/0410(COD)).


12. Interpretazzjonijiet tar-Regoli ta' Proċedura

Il-President informa lill-Parlament, skont l-Artikolu 226(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-interpretazzjoni li ġejja tal-Artikolu 130(3) tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li ġie kkonsultat dwar l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni:

"L-espressjoni "bħala eċċezzjoni" għandha tiġi interpretata li tfisser li l-mistoqsija addizzjonali tikkonċerna kwistjoni ta' urġenza u li t-tressiq ta' dik il-mistoqsija ma jkunx jista' jistenna sax-xahar ta' wara. Barra minn hekk, in-numru ta' mistoqsijiet imressqa skont it-tieni subparagrafu ta' paragrafu 3 għandu jkun iżgħar min-norma ta' ħames mistoqsijiet fix-xahar."

Jekk ma tkunx ikkontestata minn xi grupp politiku jew minn almenu 40 Membru, b'konformità mal-Artikolu 226(3), tar-Regoli ta' Proċedura, sal-approvazzjoni ta' dawn il-minuti, din l-interpretazzjoni titqies bħala adottata. F'każ kuntrarju, tkun sottoposta għall-votazzjoni tal-Parlament.

Il-President informa lill-Parlament, skont l-Artikolu 226(3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-interpretazzjoni li ġejja tal-Artikolu 191, tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, li ġie kkonsultat dwar l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni:

"Jekk tiġi ppreżentata talba biex seduta tiġi sospiża jew biex tingħalaq, il-proċedura għall-votazzjoni fuq talba bħal din għandha tkun mibdija bla dewmien. Il-mod normali ta' kif jitħabbru l-votazzjonijiet fil-plenarja għandu jintuża u, skont il-prattika attwali, għandu jingħata biżżejjed żmien biex il-Membri jaslu fl-Awla.

B'analoġija mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu152(2), jekk tali talba tiġi miċħuda, talba simili ma tkunx tista' titressaq mill-ġdid matul l-istess jum. Skont l-interpretazzjoni tal-Artikolu22(1), il-President għandu d-dritt li jtemm l-użu eċċessiv ta' talbiet ippreżentati taħt dan l-Artikolu.""

Jekk ma tkunx ikkontestata minn grupp politiku jew minn almenu 40 Membru, b'konformita mal-Artikolu 226(3) tar-Regoli ta' Proċedura, sal-approvazzjoni ta' dawn il-minuti, din l-interpretazzjoni titqies adottata. Fil-każ kuntrarju, tkun sottoposta għall-votazzjoni tal-Parlament.


13. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-irrappurtar ta' irregolaritajiet fir-rigward tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (C(2015)04538 - 2015/2776(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2015
Proroga tat-terminu ta' oġġezzjoni: xahrejn barra mit-talba tal-Kunsill.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-irrappurtar ta' irregolaritajiet, fir-rigward tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (C(2015)04539 - 2015/2775(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2015
Proroga tat-terminu ta' oġġezzjoni: xahrejn barra mit-talba tal-Kunsill.
Irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-irrappurtar ta' irregolaritajiet li jikkonċernaw il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1848/2006 (C(2015)04540 - 2015/2774(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 514/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-irrappurtar ta' irregolaritajiet fir-rigward tal-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità, u l-ġestjoni tal-kriżijiet (C(2015)04541 - 2015/2777(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni dwar sistemi applikabbli għall-evalwazzjoni u l-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni ta' tubi u pajpijiet għall-ventilazzjoni tal-arja skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2015)04550 - 2015/2778(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2568/91 dwar il-karatteristiċi taż-żejt taż-żebbuġa u ż-żejt tal-fdal taż-żebbuġa u dwar il-metodi ta' analiżi rilevanti (C(2015)04562 - 2015/2773(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-8 ta' Lulju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward tad-definizzjoni tal-iskali standard ta' spejjeż għal kull unità u s-somom f'daqqa għal rimborż tan-nefqa mill-Kummissjoni lill-Istati Membri (C(2015)04625 - 2015/2779(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tad-9 ta' Lulju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: EMPL

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 389/2013 dwar l-implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta' Kjoto wara l-2012 (C(2015)04676 - 2015/2800(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 543/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-istatistika tal-għelejjel (C(2015)04722 - 2015/2799(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Lulju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-kriterji għall-istabbiliment tal-livell ta' korrezzjonijiet finanzjarji u għall-applikazzjoni ta' korrezzjonijiet finanzjarji b'rata fissa, u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 665/2008 (C(2015)04833 - 2015/2823(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw id-definizzjonijiet u jikkoordinaw is-superviżjoni supplimentari ta' konċentrazzjoni tar-riskju u tranżazzjonijiet intragrupp (C(2015)05067 - 2015/2824(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura), BUDG (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bit-tfassil ta' tabella ta' valutazzjoni ta' indikaturi għall-applikazzjoni tal-garanzija tal-UE (C(2015)05176 - 2015/2825(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: tliet ġimgħat, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Awwissu 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE (art54),TRAN (art54) BUDG, ECON,

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament(UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jispeċifikaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (C(2015)05195 - 2015/2822(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklerjar (C(2015)05390 - 2015/2826(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1031/2014 li jistabbilixxi miżuri temporanji eċċezzjonali oħra ta' appoġġ għall-produtturi ta' ċertu frott u ħaxix (C(2015)05533 - 2015/2819(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-21 ta' Awwissu 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-modalitajiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu8 elenkati fl-AnnessVI ta' dak ir-Regolament (C(2015)05946 - 2015/2831(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-28 ta' Awwissu 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (C(2015)05950 - 2015/2830(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-28 ta' Awwissu 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA


14. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fejn jidħol l-AnnessI (COM(2015)0409 - 2015/2832(RPS) - skadenza: 27 ta' Diċembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Anness I (D039618/02 - 2015/2795(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-gważatina f'ċerti prodotti jew fuqhom (D035769/04 - 2015/2818(RPS) - skadenza: 1 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman, fir-rigward ta' ċerti rekwiżiti għall-molluski bivalvi, l-ekinodermi, it-tunikati u l-gastropodi tal-baħar ħajjin u l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 2073/2005 dwar il-kriterji mikrobijoloġiċi għall-oġġetti tal-ikel (D037347/04 - 2015/2828(RPS) - skadenza: 29 ta' Novembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi ta' skleroti tal-ergotina f'ċerti ċereali mhux ipproċessati u d-dispożiżżjonijiet dwar il-monitoraġġ u r-rappurtar (D038125/03 - 2015/2784(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 282/2008 dwar materjali u oġġetti tal-plastik riċiklat maħsuba sabiex jiġu f'kuntatt ma' oġġetti tal-ikel (D038828/02 - 2015/2783(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi biex tingħata l-Ekotikketta tal-UE għall-materjal tat-tkabbir, is-sustanzi li jtejbu l-ħamrija u l-ħuxlief (D038860/02 - 2015/2780(RPS) - skadenza: 10 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku, ir-Regolament (KE) Nru 440/2008 li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) (D039048/03 - 2015/2792(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jirrifjuta l-awtorizzazzjoni ta' ċerti indikazzjonijiet dwar l-effetti tal-ikel fuq is-saħħa u li jkunu jirreferu għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D039049/02 - 2015/2790(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li ma jagħtix kunsens li tiġi awtorizzata stqarrija għas-saħħa li tirrigwarda l-ikel, għajr dak li jirreferi għal tnaqqis ta' riskju ta' mard u ta' riskju għall-iżvilupp u għas-saħħa tat-tfal (D039053/01 - 2015/2789(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi ta' idrokarburi aromatiċi poliċikliċi fil-fibra tal-kawkaw, fiċ-ċipps tal-banana, fis-supplimenti tal-ikel, fil-ħxejjex aromatiċi mnixxfin u fil-ħwawar imnixxfin (D039096/04 - 2015/2802(RPS) - skadenza: 16 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (“REACH”) fir-rigward tal-etossilati tan-nonilfenol (D039202/03 - 2015/2809(RPS) - skadenza: 18 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi IĊ u V tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vjeġġi ta' skart (D039302/02 - 2015/2794(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1708/2005 li jistipula regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2494/95 dwar l-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur (D039381/02 - 2015/2785(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ECON

- Regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS), fir-rigward tat-trażmissjoni tas-serje kronoloġika għat-tqassim reġjonali l-ġdid (D039478/02 - 2015/2786(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: REGI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 251/2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 295/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika strutturali kummerċjali fir-rigward tal-adattament tas-serje ta' dejta wara r-reviżjoni tal-klassifikazzjoni tal-prodotti skont l-attività (KPA) (D039490/01 - 2015/2797(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ECON

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri ta' limitu speċifiċi għall-kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-klorometilisotijażolinon u tal-metilisotijażolinon, kemm b'mod individwali kif ukoll fi proporzjon ta' 3:1 (D039780/02 - 2015/2781(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: IMCO

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri limitu speċifiċi għall-kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-benżisotijażolinon (D039794/02 - 2015/2788(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: IMCO

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda, għall-fini li jiġu adottati valuri limitu speċifiċi għas-sustanzi kimiċi użati fil-ġugarelli, l-Appendiċi C tal-Anness II tad-Direttiva 2009/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-ġugarelli, fir-rigward tal-formammid (D039821/02 - 2015/2787(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: IMCO

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ittestjar ta' żjut, xaħmijiet u prodotti derivati minnhom għad-diossini (D039828/03 - 2015/2782(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija (D039870/02 - 2015/2815(RPS) - skadenza: 27 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-aċidu kapriku, għaż-żejt tal-paraffina (CAS 64742 46-7), għaż-żejt tal-paraffina (CAS 72623-86-0), għaż-żejt tal-paraffina (CAS 8042-47-5), għaż-żejt tal-paraffina (CAS 97862-82-3), għall-kubrit tal-ġir u għall-urea f'ċerti prodotti jew fuqhom (D039942/02 - 2015/2798(RPS) - skadenza: 14 ta' Settembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 rigward l-użu tat-tartrat tal-ħadid bħala aġent antiagglomerant fil-melħ u s-sostituti tiegħu (D040073/03 - 2015/2804(RPS) - skadenza: 16 ta' Settembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet għall-etil lawrojl arġinat (E 243) (D040074/03 - 2015/2803(RPS) - skadenza: 16 ta' Settembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'rabta mal-użu tal-Eritritol (E 968) bħala sustanza li ttejjeb it-togħma f'xarbiet bit-togħma b'enerġija mnaqqsa jew mingħajr zokkor miżjud (D040075/03 - 2015/2817(RPS) - skadenza: 29 ta' Settembru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (D040087/01 - 2015/2796(RPS) - skadenza: 11 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ITRE

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità 16 u 41 (D040221/01 - 2015/2806(RPS) - skadenza: 17 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1983/2003 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika tal-Komunità fuq id-dħul u l-kundizzjonijiet tal-ħajja (UE-SILC) rigward il-lista ta' varjabbli ta' mira primarja (D040223/02 - 2015/2810(RPS) - skadenza: 21 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: EMPL

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà 16 u 38 (D040274/01 - 2015/2807(RPS) - skadenza: 17 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 11 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (D040302/01 - 2015/2805(RPS) - skadenza: 17 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-twaqqif ta' grupp funzjonali ġdid tal-additivi tal-għalf (D040363/04 - 2015/2829(RPS) - skadenza: 29 ta' Novembru 2015)
irriferut responsabbli: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti essenzjali għall-ħarsien tal-ambjent (D040411/02 - 2015/2812(RPS) - skadenza: 27 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 748/2012 fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' rekwiżiti essenzjali għall-ħarsien tal-ambjent (D040412/02 - 2015/2813(RPS) - skadenza: 27 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 965/2012 fir-rigward ta' rekwiżiti għal reġistraturi tat-titjira, tagħmir għal-lokalizzazzjoni taħt l-ilma u sistemi ta' traċċar tal-inġenji tal-ajru (D040413/02 - 2015/2814(RPS) - skadenza: 27 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjonijiet 2009/300/KE, 2009/563/KE, 2009/894/KE, 2011/330/UE u 2011/337/UE biex tittawwal il-validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE għal ċerti prodotti (D040452/02 - 2015/2811(RPS) - skadenza: 25 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 5 u 7 u l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità 19 u 34 (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (D040649/01 - 2015/2816(RPS) - skadenza: 28 ta' Ottubru 2015)
irriferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI


15. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għat-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija u li jħassar id-Direttiva 2010/30/UE (COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI, BUDG, JURI, ECON, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/87/KE biex ittejjeb it-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

BUDG, ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, fir-rigward ta' miżuri speċifiċi għall-Greċja (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President ikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

PECH, EMPL, BUDG

- Abbozz ta' deċiżjoni ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi d-data tal-effettività tad-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dazji doganali ta’ importazzjoni addizzjonali ta’ ċerti prodotti li joriġinaw mill-Istati Uniti tal-Amerika (kodifikazzjoni) (COM(2015)0350 - C8-0194/2015 - 2014/0175(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fil-Polonja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fil-Belġju tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija fl-Iżvezja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS))

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Ġermanja – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Belġju – EFG/2015/003 BE/Ford Genk) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Italja - EGF/2015/004 IT/Alitalia) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

- Rapport dwar l-għoti ta’ setgħa lill-bniet permezz tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea (2014/2250(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Liliana Rodrigues (A8-0206/2015)

- Rapport lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa (2014/2149(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

- Abbozz ta’ rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol (2014/2160(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Anna Záborská (A8-0213/2015)

- Rapport dwar Nisfruttaw il-potenzjal ta' riċerka u innovazzjoni fl-ekonomija blu biex jinħolqu t-tkabbir u l-impjiegi (2014/2240(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: João Ferreira (A8-0214/2015)

- ***I Rapport dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-ikklonjar ta' annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta' biedja (COM(2013)0892 - C7-0002/2014 - 2013/0433(COD)) - Kumitat ENVI - Kumitat AGRI - Rapporteur: Renate Sommer - Rapporteur: Giulia Moi (A8-0216/2015)

- Rapport dwar id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE (2014/2213(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

- Rapport dwar il-ħolqien ta' suq tax-xogħol kompetittiv tal-UE għas-seklu 21: it-tlaqqigħ tal-ħiliet u l-kwalifiki mad-domanda u l-opportunitajiet ta' impjieg, bħala mod kif nirkupraw mill-kriżi (2014/2235(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

- Rapport dwar in-negozji tal-familja fl-Ewropa (2014/2210(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk Ewropew ta’ Servizzi tal-Impjieg, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobilità u l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Heinz K. Becker (A8-0224/2015)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li jagħti l-awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interessi tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll tal-2014 għall-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, tal-1930, tal-ILO fir-rigward tal-Artikoli 1 sa 4 tal-Protokoll fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet kriminali (06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Helga Stevens (A8-0226/2015)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ tal-pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani rigward l-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (COM(2014)0379 - C8-0038/2014 - 2014/0194(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sven Giegold (A8-0227/2015)

- Rapport dwar is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water" (2014/2239(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Janusz Korwin-Mikke (2015/2102(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

- Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014) (2014/2254(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li jawtorizza lir-Renju tal-Belġju u r-Repubblika tal-Polonja rispettivament biex jirratifikaw, u lir-Repubblika tal-Awstrija biex taderixxi mal-Konvenzjoni ta' Budapest dwar il-Kuntratt tat-Trasport ta' Merkanzija permezz ta' Passaġġi fuq l-Ilma Interni (CMNI) (08223/2015 - C8-0173/2015 - 2014/0345(NLE)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0231/2015)

- Rapport dwar ir-rwol tal-awtoritajiet lokali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fir-rigward tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (2015/2004(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll miftiehem bejn l-UE u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ partijiet (11667/2012 - C8-0278/2014 - 2012/0134(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0233/2015)

- Rapport dwar il-karrieri tan-nisa fix-Xjenza u l-Università u s-soqfa tal-ħġieġ li jiltaqgħu magħhom (2014/2251(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Elissavet Vozemberg (A8-0235/2015)

- Rapport li jinkludi mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll miftiehem bejn l-UE u r-Repubblika tal-Ginea Bissaw li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn iż-żewġ partijiet (2015/2119(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0236/2015)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li Jemenda l-Ftehim ta' Marrakexx li Jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (06040/2015 - C8-0077/2015 - 2015/0029(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0237/2015)

- Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li Jemenda l-Ftehim ta' Marrakexx li Jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (2015/2067(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Pablo Zalba Bidegain (A8-0238/2015)

- Rapport dwar il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ (2015/2006(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

- Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea: Lejn kontrolli bbażati fuq il-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (2014/2234(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

- Rapport dwar ir-Rapport dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-valutazzjoni ġenerali tas-Sena Ewropea 2012 għat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet (2014/2255(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

- Rapport dwar it-30 u l-31 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt tal-UE (2012-2013) (2014/2253(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, il-Protokoll tal-2014 għall-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol fir-rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-politika soċjali (06732/2015 - C8-0079/2015 - 2014/0259(NLE)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015)

- Rapport dwar iż-ŻEE-Svizzera: Ostakoli fir-rigward tal-implimentazzjoni sħiħa tas-suq intern (2015/2061(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0244/2015)

- *Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi miżuri provviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ska Keller (A8-0245/2015)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport tal-2011: it-teħid tal-kont u t-triq 'il quddiem lejn mobbiltà sostenibbli (2015/2005(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

- Rapport dwar l-Intraprenditorja Soċjali u l-Innovazzjoni Soċjali fil-ġlieda kontra l-qgħad (2014/2236(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 515/97 tal-Kunsill dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli (08257/3/2015 - C8-0159/2015 - 2013/0410(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)


16. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000079/2015) imressqa minn Iratxe García Pérez u Catherine Bearder, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Id-dimensjoni tal-ġeneri tat-traffikar tal-bnedmin (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015),

- (O-000080/2015) imressqa minn Antonio Tajani u Andreas Schwab, f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová u Reinhard Bütikofer lill-Kummissjoni: Segwitu għal-Linji ta' Azzjoni għat-Tisħiħ tan-Negozju tal-Professjonijiet Liberi (2015/2771(RSP)) (B8-0569/2015),

- (O-000090/2015) imressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kunsill: Impjieg prekarju (2015/2708(RSP)) (B8-0751/2015),

- (O-000091/2015) imressqa minn Thomas Händel, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Impjieg prekarju (2015/2708(RSP)) (B8-0752/2015).


17. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Frar I, Marzu I u II, April I u II, u Mejju I u II hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


18. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

- Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa u r-Repubblika Libaniża fuq in-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u dik tar-Rumanija;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Vanuatu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Trinidad u Tobago dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istat Indipendenti ta' Samoa dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Saint Vincent u l-Grenadini dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir;

- Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija, min-naħa l-oħra, dwar ftehim qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija dwar il-prinċipji ġenerali li jirregolaw il-parteċipazzjoni tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija fil-programmi tal-Unjoni;

- Proċess verbali ta' rettifika għall-Ftehim dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u dik tar-Rumanija fiż-Żona Ekonomika Ewropea.


19. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Settembru I 2015 (PE 565.914/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-Erbgħa

Talba tal-Grupp PPE biex jiġi kkonsultat il-Kumitat AFET qabel ma jinbidel l-isem tad- "Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan" f'"Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Palestina".

Interventi ta': Cristian Dan Preda, f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifika t-talba, u Neoklis Sylikiotis, li opponiha.

B'VE (152 favur, 180 kontra, 42 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

°
° ° °

Talba tal-Grupp PPE biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar "is-Sitwazzjoni fil-Belarussja" bi preżentazzjoni ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni li se tiġi vvutata l-Ħamis.

Interventi ta': Cristian Dan Preda, f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifika t-talba, u Andrejs Mamikins li opponiha.

B'VE (204 favur, 169 kontra, 7 astensjoni), il-Parlament approva t-talba.

Skadenzi għat-tressiq:

- mozzjonijiet għal riżoluzzjoni : it-Tlieta 8 ta' Settembru 2015 fl-10,
- emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunti: l-Erbgħa 9 ta' Settembru 2015 fl-10
- emendi għal mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta: l-Erbgħa 9 ta' Settembru 2015 fil-11
- Votazzjoni: il-Ħamis 10 ta' Settembru 2015

°
° ° °

Talba tal-Grupp Verts/ALE biex tiddaħħal fl-Aġenda tal-Erbgħa waranofsinhar dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-sitwazzjoni fit-Turkija, li se tiġi vvutata waqt il-perjodu ta' sessjoni ta' Settembru II.

Interventi ta': Rebecca Harms, f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ġġustifikat it-talba, Takis Hadjigeorgiou, li appoġġaha, u Cristian Dan Preda, li opponiha.

B'VE (153 favur, 180 kontra, 36 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.

°
° ° °

Interventi ta': Guy Verhofstadt li talab lill-President biex jiżgura li l-President tal-Kunsill Donald Tusk ikun preżenti waqt id-dibattitu dwar "Migrazzjonijiet u refuġjati fl-Ewropa" l-Erbgħa filgħodu (Il-President avża li diġà indirizza stedina lill-President tal-Kunsill).

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


20. Il-kummerċ tal-prodotti mill-foki ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki [COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015)

Cristian-Silviu Buşoi ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bendt Bendtsen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Janusz Wojciechowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Daniel Dalton f'isem il-Grupp ECR, Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Miapetra Kumpula-Natri, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, Jiří Pospíšil, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Franz Obermayr, Evelyne Gebhardt, Fredrick Federley, Christofer Fjellner u Jens Nilsson.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ricardo Serrão Santos, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fredrick Federley, Mark Demesmaeker u Miapetra Kumpula-Natri.

Interventi ta': Karmenu Vella u Cristian-Silviu Buşoi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.4 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


21. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-UE (2013-2014) (dibattitu)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2013-2014) [2014/2254(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0230/2015)

Laura Ferrara ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Ramón Jáuregui Atondo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Daniela Aiuto (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Soledad Cabezón Ruiz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi f'isem il-Grupp PPE, Péter Niedermüller f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, u li rrifjuta li jwieġeb għall-mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Beatrix von Storch u Zoltán Balczó, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Monica Macovei, Josef Weidenholzer, Beatrix von Storch, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Julia Reda, Kristina Winberg, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Lorenzo Fontana, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Laura Agea, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Krisztina Morvai, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Udo Voigt, Csaba Sógor, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, Josu Juaristi Abaunz, Laura Agea, Carlos Coelho, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gilles Lebreton, Ana Gomes, Peter van Dalen, Pál Csáky, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Krisztina Morvai, Soraya Post, Notis Marias, Milan Zver, Kati Piri, Therese Comodini Cachia u Daniele Viotti.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi ta': Frans Timmermans u Laura Ferrara.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

22. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Gabriel Mato, Doru-Claudian Frunzulică, Yana Toom, Inês Cristina Zuber, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Philippe Loiseau, Krisztina Morvai, Francesc Gambús, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Izaskun Bilbao Barandica, Matt Carthy, Ernest Maragall, Gerard Batten, Sophie Montel, Pál Csáky, José Blanco López, Jana Žitňanská, Ivo Vajgl, David McAllister, Richard Corbett, Andrey Kovatchev, Tonino Picula, Marijana Petir, Adam Gierek, Esther Herranz García, Csaba Molnár u Jaromír Štětina.


23. Seduti ta' smigħ tal-Kummissarji: tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar proċeduri u prattiki rigward is-seduti ta' smigħ tal-Kummissarji, tagħlimiet li għandhom jinsiltu mill-proċess tal-2014 [2015/2040(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0197/2015)

Richard Corbett għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Biljana Borzan, Notis Marias u Jonathan Arnott.

Interventi ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Richard Corbett.

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.7 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


24. Drittijiet tal-bniedem u teknoloġija f'pajjiżi terzi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar "Id-drittijiet tal-bniedem u t-teknoloġija: l-impatt ta' sistemi ta' intrużjoni u sorveljanza fuq id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi" [2014/2232(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0178/2015)

Marietje Schaake għamlet il-preżentazzjoni.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Heidi Hautala u Jonathan Arnott.

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.8 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


25. Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea: Lejn kontrolli bbażati fuq il-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea: Lejn kontrolli bbażati fuq il-prestazzjoni tal-Politika Agrikola Komuni [2014/2234(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015)

Petri Sarvamaa għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Novakov, Nicola Caputo, Bronis Ropė, Notis Marias u Lefteris Christoforou.

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.9 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


26. In-negozji tal-Familja fl-Ewropa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar in-negozji tal-familja fl-Ewropa [2014/2210(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0223/2015)

Angelika Niebler għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Ruža Tomašić, Eva Kaili, Juan Carlos Girauta Vidal u Barbara Kappel.

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.10 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


27. Nisfruttaw il-potenzjal ta' Riċerka u Innovazzjoni fl-Ekonomija Blu biex jinħolqu t-Tkabbir u l-Impjiegi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar Nisfruttaw il-potenzjal ta' Riċerka u Innovazzjoni fl-Ekonomija Blu biex jinħolqu t-Tkabbir u l-Impjiegi [2014/2240(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: João Ferreira (A8-0214/2015)

Neoklis Sylikiotis (rapporteur sostitut) għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Ivan Jakovčić, Ernest Maragall, Jonathan Arnott u Barbara Kappel.

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.11 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


28. Il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ [2015/2006(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015)

Michaela Šojdrová għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Brunon Wenta, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Jonathan Arnott u Eva Paunova.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.12 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


29. Lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar "lejn approċċ integrat għall-wirt kulturali għall-Ewropa" [2014/2149(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0207/2015)

Mircea Diaconu għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Ernest Maragall.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.13 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


30. Segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water" (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar is-segwitu għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Right2Water" [2014/2239(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

Lynn Boylan għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivan Jakovčić, Claude Turmes, Notis Marias, Eleonora Forenza u Jonathan Arnott.

Intervent ta': Tibor Navracsics (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 5.14 tal-Minuti ta' 8.9.2015.


31. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 565.914/OJMA).


32. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.25.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Gabriel, Le Pen Marine, Picierno, Ruohonen-Lerner, Taylor


Anness 1 - Turiżmu aċċessibbli (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 15/2015 imressqa, skont l-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Membri Enrico Gasbarra, Helga Stevens, Ádám Kósa, Claudia Tapardel, Ivan Jakovčić, István Ujhelyi, Nessa Childers, Nicola Caputo, Sergio Gaetano Cofferati, Mara Bizzotto u Cláudia Monteiro de Aguiar, dwar it-Turiżmu aċċessibbli1 (punt 9 tal-Minuti ta' 7.9.2015) u ffirmata minn 387 Membru.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   Attwalment huwa stmat li hemm mat-80miljun persuna b’diżabilità fl-UE. L-aċċessibbiltà għall-ambjent fiżiku, kif ukoll għall-informazzjoni u l-mezzi ta’ komunikazzjoni, jistgħu jirrappreżentaw ostaklu kbir għall-mobilità tagħhom meta jivvjaġġaw u mal-wasla fid-destinazzjoni ta’ btala tagħhom.

2.   Sal-2050 ser ikun hemm 3 darbiet aktar nies 'il fuq minn 65 sena fl-Ewropa milli kien hemm fl-2003, u 5 darbiet aktar nies li għandhom 'il fuq minn 80, u dan jimplika sfidi importanti għat-turiżmu għal parti kbira tas-soċjetà Ewropea.

3.   Li t-turiżmu jsir aktar aċċessibbli mhijiex biss responsabbiltà soċjali, iżda hija wkoll konformi mal-għanijiet ta’ inklużjoni soċjali tal-UE u tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b’Diżabilità, ratifikata mill-UE.

4.   Azzjoni ġdida dwar it-turiżmu aċċessibbli tista' tirrappreżenta għodda importanti għat-tkabbir u l-impjiegi f’settur li għadu limitat ħafna, meta qed issir ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, li hi wieħed mill-valuri fundamentali tal-UE.

5.   Il-Kummissjoni għaldaqstant hi mitluba tqajjem kuxjenza fost il-partijiet interessati u l-operaturi ekonomiċi dwar il-ħtieġa għal aktar aċċessibbiltà fit-turiżmu għal vjaġġaturi li jeħtieġu tali aċċessibbiltà.

6.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kummissjoni.

____________

1 Skont l-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, jekk dikjarazzjoni tiġi ffirmata mill-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament, tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

Lista tal-firmatarji:

Isabella Adinolfi, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, Biljana Borzan, Marie-Christine Boutonnet, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Richard Corbett, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Paolo De Castro, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Tamás Deutsch, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Jussi Halla-aho, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Petra Kammerevert, Barbara Kappel, Rina Ronja Kari, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Béla Kovács, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Curzio Maltese, Thomas Mann, António Marinho e Pinto, David Martin, Dominique Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Iskra Mihaylova, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Javier Nart, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Julia Reda, Michel Reimon, Sofia Ribeiro, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bronis Ropė, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Alfred Sant, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Claudia Schmidt, György Schöpflin, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Antonio Tajani, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, László Tőkés, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Anneleen Van Bossuyt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anness 2 - Ġlieda kontra l-kanċer tas-sider fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 17/2015 imressqa, skont l-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Membri Nessa Childers, Simona Bonafè, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Marisa Matias, Emma McClarkin, Biljana Borzan, Alojz Peterle u Miriam Dalli, dwar il-ġlieda kontra l-kanċer tas-sider fl-Unjoni Ewropea1 (punt 9 tal-Minuti ta' 7.9.2015) u ffirmata minn 394 Membru.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   Hu importanti li jkun disponibbli mal-pajjiż kollu eżami mammografiku u jitwaqqfu taqsimiet speċjalizzati multidixxiplinarji għas-sider (SBU) sal-iskadenza tal-2016, kif talab il-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-2003 u l-2006 u kif mitlub mil-Linji Gwida Ewropej għall-Garanzija tal-Kwalità fl-Iskrining u d-Dijanjożi tal-kanċer tas-sider (ir-raba' edizzjoni) sabiex titnaqqas ir-rata tal-imwiet għal pażjenti tal-kanċer tas-sider – 91495 mara fl-UE mietet minħabba kanċer tas-sider fl-2012.

2.   Fost mijiet ta’ eluf ta’ nisa dijanjostikati bil-kanċer tas-sider kull sena – 367090 fl-2012 – dawk tal-kanċer metastatiku tas-sider għandu jkollhom aċċess għal SBU u jiġi ttrattati fiha, filwaqt li l-ħtiġijiet kontinwi tagħhom għal kura u servizzi psikosoċjali għandhom ikunu kkordinat u sostnuti mill-SBU skont il-linji gwida tal-UE.

3.   Il-Kummissjoni għaldaqstant hi mitluba tiżgura li l-proġett ECIBC (Inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Kanċer tas-Sider) joffri protokoll ta' akkreditazzjoni għas-servizzi tal-kanċer tas-sider sal-2016; dan il-Protokoll għandu jiżgura li l-programmi tal-eżamijiet mammografiċi u l-SBUs jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Linji Gwida attwali tal-UE u dawk tal-verżjoni aġġornata li jridu jintlaħqu mill-ECIBC fl-2015.

4.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

____________

1 Skont l-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, jekk dikjarazzjoni tiġi ffirmata mill-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament, tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

Lista tal-firmatarji:

Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Tiziana Beghin, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Aymeric Chauprade, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Philippe De Backer, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Mady Delvaux, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Mireille D'Ornano, Damian Drăghici, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Georgios Epitideios, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Emmanouil Glezos, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Iveta Grigule, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Anneli Jäätteenmäki, Dawid Bohdan Jackiewicz, Ivan Jakovčić, Diane James, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Stelios Kouloglou, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Barbara Lochbihler, Philippe Loiseau, Javi López, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Georg Mayer, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Iskra Mihaylova, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Giulia Moi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, József Nagy, Victor Negrescu, Norica Nicolai, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rolandas Paksas, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Pavel Poc, Miroslav Poche, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurenţiu Rebega, Evelyn Regner, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Bart Staes, Joachim Starbatty, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Estefanía Torres Martínez, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elena Valenciano, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Sabine Verheyen, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Martina Werner, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anness 3 - Awtiżmu (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 18/2015 imressqa, skont l-Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Membri Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Miriam Dalli, Marian-Jean Marinescu, Ivan Jakovčić, Renata Briano, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Daniel Buda, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Ivo Vajgl, Tibor Szanyi, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Biljana Borzan, Marek Plura, José Blanco López, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Eleftherios Synadinos, Demetris Papadakis, Igor Šoltes, Eduard Kukan, Eva Kaili, Momchil Nekov, Marlene Mizzi, Laurenţiu Rebega, Mara Bizzotto u Georgios Epitideios, dwar l-awtiżmu1 (punt 9 tal-Minuti ta' 7.9.2015) u ffirmata minn 418 Membru.

Test tad-dikjarazzjoni bil-miktub:

1.   L-awtiżmu huwa disturb tal-moħħ kumpless li jdum il-ħajja kollha u li jibda jidher fl-ewwel snin tat-tfulija, u jaffettwa madwar 1fil-mija tal-popolazzjoni. L-effetti tal-awtiżmu jistgħu jvarjaw minn indeboliment ħafif sa indeboliment gravi tal-ħila li persuna jkollha biex tifhem informazzjoni ta' kuljum, tikkomunika u tinteraġixxi soċjalment ma’ nies oħra. Il-kawżi tal-awtiżmu għadhom qed jiġu investigati.

2.   Attwalment ma hemm l-ebda kura għall-awtiżmu, iżda ntwera li intervent bikri u intensiv jista' jgħin biex jingħelbu s-sintomi tal-awtiżmu u jtejjeb b’mod sinifikanti l-livell ta’ indipendenza tal-persuni bl-awtiżmu.

3.   Minkejja l-importanza ta’ dijanjosi bikrija biex jingħataw appoġġ u edukazzjoni adegwati, is-sejbien bikri għadu lura fl-Ewropa kollha.

4.   Il-Kummissjoni u l-Kunsill huma mistiedna jappoġġjaw is-sejbien u d-dijanjosi tat-tfal u l-adulti li għandhom l-awtiżmu.

5.   Il-Kummissjoni u l-Kunsill huma mistiedna wkoll jadottaw approċċ strateġiku u olistiku biex jirreaġixxu għall-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħhom tul ħajjithom kollha l-persuni li għandhom l-awtiżmu. Strateġija Ewropea għandha timmira li tinkoraġġixxi r-riċerka dwar l-awtiżmu, studji tal-prevalenza u l-iskambju tal-aħjar prattiki rigward l-interventi bbażati fuq l-evidenza għat-tfal li għandhom l-awtiżmu, kif ukoll appoġġ u servizzi ta’ abilitazzjoni għall-adulti.

6.   Din id-dikjarazzjoni, flimkien mal-ismijiet tal-firmatarji, qed tintbagħat lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

____________

1 Skont l-Artikolu 136(4) u (5) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, jekk dikjarazzjoni tiġi ffirmata mill-maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament, tiġi ppubblikata fil-minuti bl-ismijiet tal-firmatarji tagħha u tintbagħat lid-destinatarji, mingħajr madankollu ma torbot lill-Parlament.

Lista tal-firmatarji:

Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Eric Andrieu, Gerolf Annemans, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nikolay Barekov, Hugues Bayet, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, José Blanco López, Reimer Böge, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Mario Borghezio, David Borrelli, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, José Bové, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Daniel Buda, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Daniel Caspary, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Ryszard Czarnecki, Miriam Dalli, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Andor Deli, Karima Delli, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Albert Deß, Mircea Diaconu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Damian Drăghici, Ian Duncan, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Georgios Epitideios, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Jacqueline Foster, Lampros Fountoulis, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Enrico Gasbarra, Jens Geier, Elena Gentile, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Michela Giuffrida, Sylvie Goddyn, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Marian Harkin, Heidi Hautala, Brian Hayes, Hans-Olaf Henkel, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Pablo Iglesias, Iliana Iotova, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Marc Joulaud, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Jarosław Kalinowski, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Tunne Kelam, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau, Sander Loones, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Lundgren, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Roberta Metsola, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Sophie Montel, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureşan, József Nagy, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Luděk Niedermayer, Péter Niedermüller, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Aldo Patriciello, Eva Paunova, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Florian Philippot, Pina Picierno, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Paulo Rangel, Laurenţiu Rebega, Michel Reimon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claude Rolin, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano Salini, Matteo Salvini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Renato Soru, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Patricija Šulin, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Isabelle Thomas, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Evžen Tošenovský, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Mihai Ţurcanu, Claude Turmes, Kazimierz Michał Ujazdowski, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Harald Vilimsky, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Joachim Zeller, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Avviż legali - Politika tal-privatezza