Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0433(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0216/2015

Indgivne tekster :

A8-0216/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0285

Protokol
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg

3. Kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål [2013/0433(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordførere: Giulia Moi og Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer og Giulia Moi forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Jude Kirton-Darling (ordfører for udtalelse fra INTA), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley og Gilles Lebreton, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik og Paolo De Castro.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan og Tibor Szanyi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė og James Carver.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi og Renate Sommer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 8.9.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik