Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0433(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0216/2015

Esitatud tekstid :

A8-0216/2015

Arutelud :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Hääletused :

PV 08/09/2015 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0285

Protokoll
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg

3. Põllumajandusloomade kloonimine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste liiki kuuluvate põllumajandusloomade kloonimist [2013/0433(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Kaasraportöörid: Giulia Moi ja Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer ja Giulia Moi tutvustasid raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jude Kirton-Darling (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu fraktsiooni S&D nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Fredrick Federley ja Gilles Lebreton, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik ja Paolo De Castro.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan ja Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ja James Carver.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi ja Renate Sommer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.9.2015 protokollipunkt 5.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika