Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0433(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0216/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0216/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Äänestykset :

PV 08/09/2015 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0285

Pöytäkirja
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg

3. Maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien eläinten kloonaaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta [2013/0433(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijät: Giulia Moi ja Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer ja Giulia Moi esittelivät mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jude Kirton-Darling (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley ja Gilles Lebreton, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik ja Paolo De Castro.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ja James Carver.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi ja Renate Sommer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö