Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0433(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0216/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0216/2015

Rasprave :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Glasovanja :

PV 08/09/2015 - 5.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0285

Zapisnik
Utorak, 8. rujna 2015. - Strasbourg

3. Kloniranje životinja koje se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje ***I (rasprava)
CRE

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kloniranju goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji se drže i uzgajaju u svrhu proizvodnje [2013/0433(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljice: Giulia Moi i Renate Sommer (A8-0216/2015)

Izvjestiteljice: Renate Sommer i Giulia Moi predstavile su izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jude Kirton-Darling (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Fredrick Federley i Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik i Paolo De Castro.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan i Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė i James Carver.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi i Renate Sommer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 8.9.2015..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti