Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0433(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0216/2015

Ingediende teksten :

A8-0216/2015

Debatten :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Stemmingen :

PV 08/09/2015 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0285

Notulen
Dinsdag 8 september 2015 - Straatsburg

3. Klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het klonen van runderen, varkens, schapen, geiten en paardachtigen die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd [2013/0433(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteurs: Giulia Moi en Renate Sommer (A8-0216/2015)

Renate Sommer en Giulia Moi lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jude Kirton-Darling (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Daciana Octavia Sârbu, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Fredrick Federley en Gilles Lebreton, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Clara Eugenia Aguilera García, Janusz Wojciechowski, Fredrick Federley, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, José Bové, Mireille D'Ornano, Lampros Fountoulis, Herbert Dorfmann, Damiano Zoffoli, Julie Girling, Jan Huitema, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Georgios Epitideios, Giovanni La Via, Eric Andrieu, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Lidia Senra Rodríguez, Mairead McGuinness, Jean-Paul Denanot, Beata Gosiewska, Miguel Viegas, Daniel Buda, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Annie Schreijer-Pierik en Paolo De Castro.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, Stanislav Polčák, Paul Brannen, Christofer Fjellner, Momchil Nekov, Franc Bogovič, Biljana Borzan en Tibor Szanyi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Bas Belder, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė en James Carver.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis, Giulia Moi en Renate Sommer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 8.9.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid