Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0410(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0234/2015

Indgivne tekster :

A8-0234/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Afstemninger :

PV 08/09/2015 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0283

Protokol
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg

4. Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne [2013/0410(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova og Nicola Danti .

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias og Stanislav Polčák.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Liisa Jaakonsaari.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 8.9.2015.

(Mødet udsat kl. 11.45 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik