Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0410(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0234/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0234/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Äänestykset :

PV 08/09/2015 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0283

Pöytäkirja
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg

4. Tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteeton soveltaminen ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 muuttamisesta [2013/0410(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova ja Nicola Danti.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Liisa Jaakonsaari.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.9.2015, kohta 5.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.45 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö