Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0410(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0234/2015

Ingediende teksten :

A8-0234/2015

Debatten :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Stemmingen :

PV 08/09/2015 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0283

Notulen
Dinsdag 8 september 2015 - Straatsburg

4. Juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften [2013/0410(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivan Štefanec, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova en Nicola Danti .

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Liisa Jaakonsaari.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 8.9.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid