Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0410(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0234/2015

Ingivna texter :

A8-0234/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 4
CRE 08/09/2015 - 4

Omröstningar :

PV 08/09/2015 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0283

Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

4. Korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen [2013/0410(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015)

Liisa Jaakonsaari redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Ivan Štefanec för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega, för ENF-gruppen, Andreas Schwab, Maria Grapini, Vicky Ford, Marco Zullo, Mylène Troszczynski, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Eva Paunova och Nicola Danti .

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Franc Bogovič, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Liisa Jaakonsaari.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 8.9.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.45, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy