Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2102(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0229/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0229/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0282

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

5.2. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke [2015/2102(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0229/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0282)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου