Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2239(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0228/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0228/2015

Συζήτηση :

PV 07/09/2015 - 30
CRE 07/09/2015 - 30

Ψηφοφορία :

PV 08/09/2015 - 5.14
CRE 08/09/2015 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0294

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

5.14. Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) [2014/2239(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Lynn Boylan (A8-0228/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από τις Ομάδες PPE και ECR)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0294)

Παρεμβάσεις

Η Lynn Boylan πρότεινε προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 92, η οποία δεν κρατείται επειδή 40 τουλάχιστον βουλευτές αντιτάχθηκαν σε αυτήν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου