Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. ILO's konvention om tvangsarbejde for så vidt angår socialpolitik *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

5.2. Anmodning om ophævelse af Janusz Korwin-Mikkes parlamentariske immunitet *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

5.3. Den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne ***II (afstemning)

5.4. Handel med sælprodukter ***I (afstemning)

5.5. Kloning af dyr, der holdes og reproduceres til landbrugsformål ***I (afstemning)

5.6. Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) (afstemning)

5.7. Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (afstemning)

5.8. Menneskerettigheder og teknologi i tredjelande (afstemning)

5.9. Beskyttelse af EU's finansielle interesser: Mod resultatbaseret kontrol med den fælles landbrugspolitik (afstemning)

5.10. Familieforetagender i Europa (afstemning)

5.11. Forskning og innovation i den blå økonomi for at skabe vækst og beskæftigelse (afstemning)

5.12. Fremme af unges iværksættervirksomhed via uddannelse og erhvervsuddannelse (afstemning)

5.13. På vej mod en integreret tilgang til kulturarv i Europa (afstemning)

5.14. Opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik