Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. szeptember 8., Kedd - Strasbourg

6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra – Liisa Jaakonsaari – A8-0234/2015
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Cristian-Silviu Buşoi-jelentés – A8-0186/2015
Neena Gill, Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák

Giulia Moi- és Renate Sommer-jelentés – A8-0216/2015
Neena Gill, Jiří Pospíšil, Diane Dodds, Andrejs Mamikins, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák

Laura Ferrara-jelentés – A8-0230/2015
Neena Gill, Dubravka Šuica, Morvai Krisztina, Marijana Petir, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg, Andrejs Mamikins, Bill Etheridge, Stanislav Polčák

Richard Corbett-jelentés – A8-0197/2015
Richard Corbett, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanislav Polčák

Marietje Schaake-jelentés – A8-0178/2015
Neena Gill, Morvai Krisztina, Monica Macovei, Andrejs Mamikins

Petri Sarvamaa-jelentés – A8-0240/2015
Estefanía Torres Martínez, Morvai Krisztina, Monica Macovei, Marijana Petir

Angelika Niebler-jelentés – A8-0223/2015
Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juan Carlos Girauta Vidal, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Morvai Krisztina, Sógor Csaba, Marijana Petir, Diane Dodds, Andrejs Mamikins

João Ferreira-jelentés – A8-0214/2015
Dubravka Šuica, Deirdre Clune

Michaela Šojdrová-jelentés – A8-0239/2015
Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Notis Marias, Morvai Krisztina, Diane Dodds, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Mircea Diaconu-jelentés – A8-0207/2015
Dubravka Šuica, Notis Marias, Ivana Maletić, Momchil Nekov

Lynn Boylan-jelentés – A8-0228/2015
Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Marian Harkin, Tonino Picula, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Marijana Petir.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat