Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург

9. Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2016 година (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Съвета: Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2016 година (2015/2735(RSP))

Pierre Gramegna (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (Докладчици).

Изказа се Pierre Gramegna.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност