Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0125(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0245/2015

Indgivne tekster :

A8-0245/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Afstemninger :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0306

Protokol
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg

10. Midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland * (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Jeroen Lenaers for PPE-Gruppen, Iliana Iotova for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Lorenzo Fontana for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli og Branislav Škripek.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos og Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge og Krisztina Morvai.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Ska Keller.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 9.9.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik