Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0125(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0245/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0245/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Äänestykset :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0306

Pöytäkirja
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg

10. Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet * (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Iliana Iotova S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli ja Branislav Škripek.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Ska Keller.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö