Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0125(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0245/2015

Texte depuse :

A8-0245/2015

Dezbateri :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Voturi :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0306

Proces-verbal
Marţi, 8 septembrie 2015 - Strasbourg

10. Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei * (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, Iliana Iotova, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Lorenzo Fontana, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli și Branislav Škripek.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Barbara Spinelli, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos și Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Ska Keller.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 9.9.2015.

Notă juridică - Politica de confidențialitate