Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0125(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0245/2015

Ingivna texter :

A8-0245/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 10
CRE 08/09/2015 - 10

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.10
CRE 09/09/2015 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0306

Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

10. Provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland [COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ska Keller (A8-0245/2015)

Ska Keller redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, Iliana Iotova för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Lorenzo Fontana för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Flašíková Beňová, Jussi Halla-aho, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Jean Lambert, Diane James, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Salvatore Domenico Pogliese, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Gérard Deprez, Ulrike Lunacek, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Janusz Korwin-Mikke, Ildikó Gáll-Pelcz, Miriam Dalli och Branislav Škripek.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Mach, Lampros Fountoulis, Heinz K. Becker, Kashetu Kyenge, Beatrix von Storch, Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barbara Spinelli; Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Geoffrey Van Orden, Tomáš Zdechovský, Anna Hedh, Bernd Kölmel, Miltiadis Kyrkos och Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Soraya Post, Ivan Jakovčić, Ernest Urtasun, Bill Etheridge och Krisztina Morvai.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Ska Keller.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 9.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy