Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2245(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0173/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Hlasování :

PV 09/09/2015 - 8.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0308

Zápis
Úterý, 8. září 2015 - Štrasburk

11. Městská dimenze politik EU – Investice pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (rozprava)
CRE

Zpráva o městské dimenzi politik EU [2014/2213(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Zpráva o investicích pro zaměstnanost a růst: posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie [2014/2245(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch a Kerstin Westphal uvedli zprávy.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Costas Mavrides (navrhovatel výboru ECON), Danuta Jazłowiecka (navrhovatelka výboru EMPL), Evelyn Regner (navrhovatelka výboru EMPL), Neoklis Sylikiotis (navrhovatel výboru ITRE), Silvia Costa (navrhovatelka výboru CULT), Julie Girling (navrhovatelka výboru FEMM), Jan Olbrycht za skupinu PPE, Constanze Krehl za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Andrew Lewer za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL a Monika Vana za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, který odmítl odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida a Georgi Pirinski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes a Janusz Zemke.

Vystoupili: Corina Crețu, Tamás Deutsch a Kerstin Westphal.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 9.9.2015 a bod 8.12 zápisu ze dne 9.9.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí