Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2245(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0173/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Afstemninger :

PV 09/09/2015 - 8.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0308

Protokol
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg

11. Den bymæssige dimension af EU's politikker - Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (forhandling)
CRE

Betænkning om den bymæssige dimension af EU's politikker [2014/2213(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Betænkning om Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen [2014/2245(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch og Kerstin Westphal forelagde betænkningerne.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen)

Talere: Costas Mavrides (ordfører for udtalelse fra ECON), Danuta Jazłowiecka (ordfører for udtalelse fra EMPL), Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra EMPL), Neoklis Sylikiotis (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Silvia Costa (ordfører for udtalelse fra CULT), Julie Girling (ordfører for udtalelse fra FEMM), Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, Constanze Krehl for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Andrew Lewer for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen og Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida og Georgi Pirinski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes og Janusz Zemke.

Talere: Corina Crețu, Tamás Deutsch og Kerstin Westphal.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 9.9.2015 og punkt 8.12 i protokollen af 9.9.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik