Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2245(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0173/2015

Arutelud :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Hääletused :

PV 09/09/2015 - 8.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0308

Protokoll
Teisipäev, 8. september 2015 - Strasbourg

11. ELi poliitika linnamõõde - Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (arutelu)
CRE

Raport ELi poliitika linnamõõtme kohta [2014/2213(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Raport töökohtadesse ja majanduskasvu investeerimise ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamise kohta liidus [2014/2245(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch ja Kerstin Westphal tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige)

Sõna võtsid Costas Mavrides (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Danuta Jazłowiecka (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Evelyn Regner (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Neoklis Sylikiotis (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Silvia Costa (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Julie Girling (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Andrew Lewer fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida ja Georgi Pirinski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ja Janusz Zemke.

Sõna võtsid Corina Crețu, Tamás Deutsch ja Kerstin Westphal.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.9.2015 protokollipunkt 8.11 ja 9.9.2015 protokollipunkt 8.12.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika