Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2245(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0173/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Äänestykset :

PV 09/09/2015 - 8.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0308

Pöytäkirja
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg

11. EU:n politiikkojen urbaani ulottuvuus - Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen (keskustelu)
CRE

Mietintö EU:n politiikkojen urbaanista ulottuvuudesta [2014/2213(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Mietintö investoimisesta työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen [2014/2245(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch ja Kerstin Westphal esittelivät mietinnöt.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Costas Mavrides (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Danuta Jazłowiecka (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Neoklis Sylikiotis (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Silvia Costa (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julie Girling (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Andrew Lewer ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, joka kieltäytyi vastaamasta Tibor Szanyin sinisen kortin kysymykseen, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida ja Georgi Pirinski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ja Janusz Zemke.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Tamás Deutsch ja Kerstin Westphal.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.11 ja istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö