Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2245(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0173/2015

Debatai :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Balsavimas :

PV 09/09/2015 - 8.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0308

Protokolas
Antradienis, 2015 m. rugsėjo 8 d. - Strasbūras

11. ES politikos miestų dimensija - Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ES skatinimas (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl įvairių sričių ES politikos miestų dimensijos [2014/2213(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Pranešimas „Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos Sąjungoje skatinimas“ [2014/2245(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch ir Kerstin Westphal pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė)

Kalbėjo: Costas Mavrides (ECON komiteto nuomonės referentas), Danuta Jazłowiecka (EMPL komiteto nuomonės referentė), Evelyn Regner (EMPL komiteto nuomonės referentė), Neoklis Sylikiotis (ITRE komiteto nuomonės referentas), Silvia Costa (CULT komiteto nuomonės referentė), Julie Girling (FEMM komiteto nuomonės referentė), Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl S&D frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge, Andrew Lewer ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu ir Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, kuris atsisakė atsakyti į mėlynosios kortelės klausimą, kurį uždavė Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida ir Georgi Pirinski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes ir Janusz Zemke.

Kalbėjo: Corina Crețu, Tamás Deutsch ir Kerstin Westphal.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 09 protokolo 8.11 punktas ir 2015 09 09 protokolo 8.12 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika