Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2245(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0173/2015

Debatten :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Stemmingen :

PV 09/09/2015 - 8.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0308

Notulen
Dinsdag 8 september 2015 - Straatsburg

11. De stedelijke dimensie van EU-beleid - Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (debat)
CRE

Verslag over de stedelijke dimensie van EU-beleid [2014/2213(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Verslag over investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie [2014/2245(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch en Kerstin Westphal leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Costas Mavrides (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Danuta Jazłowiecka (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Evelyn Regner (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Neoklis Sylikiotis (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Silvia Costa (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Julie Girling (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Andrew Lewer, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, die weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida en Georgi Pirinski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes en Janusz Zemke.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu, Tamás Deutsch en Kerstin Westphal.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 9.9.2015 en punt 8.12 van de notulen van 9.9.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid