Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2245(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0173/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Głosowanie :

PV 09/09/2015 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0308

Protokół
Wtorek, 8 września 2015 r. - Strasburg

11. Miejski wymiar polityki UE - Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie miejskiego wymiaru polityki UE [2014/2213(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Sprawozdanie w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii [2014/2245(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch i Kerstin Westphal przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji)

Głos zabrali: Costas Mavrides (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Danuta Jazłowiecka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Neoklis Sylikiotis (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Silvia Costa (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Julie Girling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Andrew Lewer w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL i Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, który odmówił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida i Georgi Pirinski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes i Janusz Zemke.

Głos zabrali: Corina Crețu, Tamás Deutsch i Kerstin Westphal.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 9.9.2015 i pkt 8.12 protokołu z dnia 9.9.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności