Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2245(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0173/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0308

Zápisnica
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg

11. Mestský rozmer politík EÚ – Investovanie do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (rozprava)
CRE

Správa o mestskom rozmere politík EÚ [2014/2213(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Kerstin Westphal (A8-0218/2015)

Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii [2014/2245(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Tamás Deutsch (A8-0173/2015)

Tamás Deutsch a Kerstin Westphal uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Costas Mavrides (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Danuta Jazłowiecka (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Neoklis Sylikiotis (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Silvia Costa (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Julie Girling (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Jan Olbrycht v mene skupiny PPE, Constanze Krehl v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Andrew Lewer v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL a Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Ruža Tomašić, Iskra Mihaylova, Martina Michels, Terry Reintke, Bill Etheridge, Olaf Stuger, Joachim Zeller, Edward Czesak, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Gerolf Annemans, Ramón Luis Valcárcel Siso, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Mercedes Bresso, Mirosław Piotrowski, Derek Vaughan, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Amjad Bashir, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Michela Giuffrida a Georgi Pirinski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes a Janusz Zemke.

Vystúpili: Corina Crețu, Tamás Deutsch a Kerstin Westphal.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 9.9.2015 a bod 8.12 zápisnice zo dňa 9.9.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia