Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

12. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelserna P7_TA(2012)0241(COR02), P7_TA(2013)0491(COR02), P7_TA(2013)0490(COR02), P7_TA(2013)0492(COR03), P7_TA(2013)0494(COR02) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 10 i protokollet av den 7.9.2015).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs de godkända.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy