Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2255(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0241/2015

Indgivne tekster :

A8-0241/2015

Forhandlinger :

PV 08/09/2015 - 13
CRE 08/09/2015 - 13

Afstemninger :

PV 09/09/2015 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0309

Protokol
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg

13. Vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (forhandling)
CRE

Betænkning om Rapport om gennemførelsen, resultaterne og den samlede vurdering af det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) [2014/2255(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: David Casa for PPE-Gruppen, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Dominique Martin for ENF-Gruppen, Thomas Mann og Jutta Steinruck.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt og Verónica Lope Fontagné.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon og Konstantinos Papadakis.

Talere: Marianne Thyssen og Eduard Kukan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 9.9.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik