Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2255(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0241/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0241/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 13
CRE 08/09/2015 - 13

Äänestykset :

PV 09/09/2015 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0309

Pöytäkirja
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg

13. Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arviointi (keskustelu)
CRE

Mietintö kertomuksesta aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 toteutuksesta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista [2014/2255(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: David Casa PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, Thomas Mann ja Jutta Steinruck.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon ja Konstantinos Papadakis.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Eduard Kukan.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö