Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2255(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0241/2015

Teksty złożone :

A8-0241/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 13
CRE 08/09/2015 - 13

Głosowanie :

PV 09/09/2015 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0309

Protokół
Wtorek, 8 września 2015 r. - Strasburg

13. Ocena Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania z realizacji, wyników i ogólnej oceny Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) [2014/2255(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji)

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Thomas Mann i Jutta Steinruck.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt i Verónica Lope Fontagné.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Eduard Kukan.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 9.9.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności