Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2255(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0241/2015

Predkladané texty :

A8-0241/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 13
CRE 08/09/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0309

Zápisnica
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg

13. Hodnotenie roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (rozprava)
CRE

Správa o správe o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami [2014/2255(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Dominique Martin v mene skupiny ENF, Thomas Mann a Jutta Steinruck.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt a Verónica Lope Fontagné.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon a Konstantinos Papadakis.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Eduard Kukan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 9.9.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia