Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2255(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0241/2015

Ingivna texter :

A8-0241/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 13
CRE 08/09/2015 - 13

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0309

Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

13. Bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (debatt)
CRE

Betänkande om rapporten om genomförandet, resultaten och en samlad bedömning av Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna [2014/2255(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Eduard Kukan (A8-0241/2015)

Eduard Kukan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen)

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Thomas Mann och Jutta Steinruck.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Elena Gentile, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marju Lauristin, Romana Tomc, Richard Howitt och Verónica Lope Fontagné.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lambert van Nistelrooij, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Alojz Peterle, Kateřina Konečná, Francisco José Millán Mon och Konstantinos Papadakis.

Talare: Marianne Thyssen och Eduard Kukan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 9.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy