Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург

14. Тълкувания на правилника за дейността на ЕП

Тълкуванията на член 130, параграф 3, и член 191 от Правилника за дейността на ЕП, предоставени от комисията по конституционни въпроси, бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 12 от протокола от 7.9.2015 г).

Тъй като тълкуванията не са предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП в съответствие с член 226, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП, те се считат за приети (P8_TA-PROV(2015)0295 и P8_TA-PROV(2015)0296).

Правна информация - Политика за поверителност