Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 8. september 2015 - Strasbourg

14. Fortolkning af forretningsordenen

Fortolkningerne af forretningsordnens artikel 130, stk. 3, og artikel 191, som Udvalget for Konstitutionelle Anliggender havde udarbejdet, var blevet meddelt Parlamentet på plenarmødet den foregående dag (punkt 12 i protokollen af 7.9.2015).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var gjort indsigelse mod udvalgets fortolkninger, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 3, ansås de for vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0295 og P8_TA-PROV(2015)0296).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik