Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg

14. Výklad rokovacieho poriadku

Výklad článku 130 ods. 3 a článku 191 rokovacieho poriadku, ktorý poskytol Výbor pre ústavné veci, bol oznámený na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 12 zápisnice zo dňa 7.9.2015).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nevzniesla námietku v súlade s článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku, výklad týchto článkov sa považuje za prijatý (P8_TA-PROV(2015)0295 a P8_TA-PROV(2015)0296).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia