Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

14. Tolkning av arbetsordningen

De tolkningar av artiklarna 130.3 och 191 i arbetsordningen som utskottet för konstitutionella frågor hade gett, tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 12 i protokollet av den 7.9.2015).

Eftersom det inte framförts några invändningar mot utskottets tolkningar från någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 226.3 i arbetsordningen), anses de antagna (P8_TA-PROV(2015)0295 och P8_TA-PROV(2015)0296).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy