Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0319(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0196/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0302

Протокол
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург

15. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) *** - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие *** (разискване)
CRE

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0233/2015)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау [2015/2119(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A8-0236/2015)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде [2015/2100(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen и Ricardo Serrão Santos представиха докладите.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG), Jean-Paul Denanot (докладчик по становището на комисията BUDG), Alain Cadec, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas и Werner Kuhn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Renata Briano и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen и Ricardo Serrão Santos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 9.9.2015 г, точка 8.3 от протокола от 9.9.2015 г, точка 8.4 от протокола от 9.9.2015 г, точка 8.5 от протокола от 9.9.2015 г, точка 8.5 от протокола от 9.9.2015 г и точка 8.6 от протокола от 9.9.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност