Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0319(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0196/2015

Keskustelut :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Äänestykset :

PV 09/09/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0302

Pöytäkirja
Tiistai 8. syyskuuta 2015 - Strasbourg

15. Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** - Kalastuskumppanuussopimus Guinea-Bissaun kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (suositus) *** - Kalastuskumppanuussopimus Kap Verden kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus (mietintö) - Kalastuskumppanuussopimus Madagaskarin kanssa: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (keskustelu)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0233/2015)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä [2015/2119(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0236/2015)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä [2015/2100(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen ja Ricardo Serrão Santos esittelivät mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Denanot (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Cadec PPE-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas ja Werner Kuhn.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Renata Briano ja Jarosław Wałęsa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen ja Ricardo Serrão Santos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.2, istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.3, istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.4, istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.5, istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.5 ja istunnon pöytäkirja 9.9.2015, kohta 8.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö