Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0319(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0196/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Głosowanie :

PV 09/09/2015 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0302

Protokół
Wtorek, 8 września 2015 r. - Strasburg

15. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Gwineą Bissau: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (zalecenie) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Republiką Zielonego Przylądka: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (sprawozdanie) - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Madagaskarem: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa *** (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0233/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau [2015/2119(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0236/2015)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka [2015/2100(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen i Ricardo Serrão Santos przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Jean-Paul Denanot (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Alain Cadec w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas i Werner Kuhn.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Renata Briano i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen i Ricardo Serrão Santos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 9.9.2015, pkt 8.3 protokołu z dnia 9.9.2015, pkt 8.4 protokołu z dnia 9.9.2015, pkt 8.5 protokołu z dnia 9.9.2015, pkt 8.5 protokołu z dnia 9.9.2015 i pkt 8.6 protokołu z dnia 9.9.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności