Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0319(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0196/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0302

Zápisnica
Utorok, 8. septembra 2015 - Štrasburg

15. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau: rybolovné možnosti a finančný príspevok – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Kapverdmi: rybolovné možnosti a finančný príspevok – Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu s Madagaskarom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (rozprava)
CRE

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0233/2015)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou [2015/2119(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0236/2015)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou [2015/2100(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen a Ricardo Serrão Santos uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Jean-Paul Denanot (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Alain Cadec v mene skupiny PPE, Clara Eugenia Aguilera García v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas a Werner Kuhn.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Renata Briano a Jarosław Wałęsa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria a Igor Šoltes.

Vystúpili: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen a Ricardo Serrão Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 9.9.2015, bod 8.3 zápisnice zo dňa 9.9.2015, bod 8.4 zápisnice zo dňa 9.9.2015, bod 8.5 zápisnice zo dňa 9.9.2015, bod 8.5 zápisnice zo dňa 9.9.2015 a bod 8.6 zápisnice zo dňa 9.9.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia