Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0319(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0196/2015

Debatter :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Omröstningar :

PV 09/09/2015 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0302

Protokoll
Tisdagen den 8 september 2015 - Strasbourg

15. Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** - Partnerskapsavtal om fiske med Guinea-Bissau: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (rekommendation) *** - Partnerskapsavtal om fiske med Kap Verde: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (betänkande) - Partnerskapsavtal om fiske med Madagaskar: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau [11667/2012 - C8-0278/2014- 2012/0134(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0233/2015)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau [2015/2119(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0236/2015)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde [15848/2014 - C8-0003/2015 - 2014/0329(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Peter van Dalen (A8-0201/2015)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde [2015/2100(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Peter van Dalen (A8-0200/2015)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Madagaskar och Europeiska gemenskapen [15225/2014 - C8-0002/2015 - 2014/0319(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ricardo Serrão Santos (A8-0196/2015)

João Ferreira, Peter van Dalen och Ricardo Serrão Santos redogjorde för betänkandena.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Jean-Paul Denanot (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Alain Cadec för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Ian Hudghton, Marco Affronte, Francisco José Millán Mon, Isabelle Thomas och Werner Kuhn.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Renata Briano och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Notis Marias, Gesine Meissner, José Inácio Faria och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella, Lidia Senra Rodríguez, Peter van Dalen och Ricardo Serrão Santos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 9.9.2015, punkt 8.3 i protokollet av den 9.9.2015, punkt 8.4 i protokollet av den 9.9.2015, punkt 8.5 i protokollet av den 9.9.2015, punkt 8.5 i protokollet av den 9.9.2015 och punkt 8.6 i protokollet av den 9.9.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy