Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2005(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0246/2015

Внесени текстове :

A8-0246/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 16
CRE 08/09/2015 - 16

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0310

Протокол
Вторник, 8 септември 2015 г. - Страсбург

16. Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (разискване)
CRE

Доклад относно изпълнението на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи действия за устойчива мобилност [2015/2005(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0246/2015)

Wim van de Camp представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Markus Pieper, от името на групата PPE, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Claudia Tapardel, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Jill Seymour, Massimiliano Salini, Agnes Jongerius, Georges Bach и Deirdre Clune.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Lucy Anderson, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Kateřina Konečná, Dieter-Lebrecht Koch и Inés Ayala Sender.

Изказаха се: Violeta Bulc и Wim van de Camp.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 9.9.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност